MiniTool Partition Wizard Free 12.5

MiniTool Partition Wizard Free 12.5

MiniTool Solution Ltd. – 13,7MB – Shareware – Windows
ra khỏi 9 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Miễn phí bản nổi tiếng MiniTool phân vùng Wizard cung cấp một loạt các tiện ích đĩa và phân vùng liên quan để giúp bạn quản lý không gian lưu trữ của bạn một cách dễ dàng và trong một cách thiết thực hơn.
Bạn có thể thay đổi kích cỡ, di chuyển, tạo, xoá, định dạng, tách, sắp xếp, và sao chép phân vùng, sao chép toàn bộ đĩa, và chuyển đổi hệ thống tệp NTFS vào FAT32 và ngược. Phiên bản mới này của MiniTool phân vùng Wizard Free Edition cũng bao gồm một tiện ích di chuyển hữu ích hệ điều hành, mà sẽ giúp bạn di chuyển hệ thống điều hành của bạn đến một ổ cứng mới hoặc một mới Solid State Drive mà không cần phải cài đặt lại nó từ đầu.
Phiên bản miễn phí của chương trình chia sẻ giao diện rõ ràng và trực quan của nó với tất cả các khác toàn diện hơn phiên bản thương mại có sẵn. Vì vậy, bạn có thể thấy rằng một số chức năng sẽ yêu cầu bạn nâng cấp lên một phiên bản tốt hơn thay vì họ thực hiện nhiệm vụ đề cập đến. Ngoài ra, tất cả các chức năng có sẵn trong phiên bản miễn phí này sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình mà không có bất kỳ hạn chế. Và danh sách các tính năng đầy đủ chức năng là thật sự đáng chú ý, như được liệt kê ở trên. Chương trình đi kèm với bốn phù thủy rất thuận tiện để giúp bất kỳ người sử dụng để sao chép một phân vùng, để sao chép một toàn bộ đĩa, để phục hồi bị mất hoặc vô tình xóa phân vùng, và di chuyển hệ điều hành để một HD mới hoặc SSD. Tất cả các trình thuật sĩ sẽ hướng dẫn bạn một cách an toàn thông qua tất cả các bước cần thiết để thực hiện các tác vụ này.

Tổng quan

MiniTool Partition Wizard Free là một Shareware phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi MiniTool Solution Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.367 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MiniTool Partition Wizard Free là 12.5, phát hành vào ngày 01/07/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/08/2010.

MiniTool Partition Wizard Free đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 13,7MB.

Người sử dụng của MiniTool Partition Wizard Free đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho MiniTool Partition Wizard Free!

Cài đặt

người sử dụng 4.367 UpdateStar có MiniTool Partition Wizard Free cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MiniTool Solution Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại